Katalogs

svētdiena, 2021. gada 5. decembris

Rīgas Juglas vidusskola

Vadītājs Helēna Vilkosta
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67533669, 67533664
Fakss 67533669
E-pasts rjvs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://rjv.lv/
Juridiskā adrese KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta SKRUDALIENAS IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 18.00; Ceturtdiena: 14.00 - 16.00
 
Pakļautība Pašvaldība

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011011 V-34 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 21012111 V-5415 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 01011111 V-3677 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
4. 31014011 V-7949 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
5. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 21011111 Pamatizglītības programma
8. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
9. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
2. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
3. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
4. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
8. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
9. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
10. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
11. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
12. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
13. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
14. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
15. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
16. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
17. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
18. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
19. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
20. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
21. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
22. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
23. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
24. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
25. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
26. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
27. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
28. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
29. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
30. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
31. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
32. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
33. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
34. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
35. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
36. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
37. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
38. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
39. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
40. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
41. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
42. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
43. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
44. AK031200 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Instalācija, tēlniecība
45. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
46. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
47. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
48. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
49. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
50. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
51. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
52. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
53. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
54. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
55. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
56. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
57. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
58. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
59. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
60. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
61. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
62. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
63. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
64. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
65. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
66. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
67. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
68. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
69. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
70. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
71. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
72. AK039999 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Citas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas
73. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
74. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
75. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
76. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
77. AK039999 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Citas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas
78. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
79. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
80. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
81. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
82. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
83. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
84. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
85. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
86. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
87. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
88. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
89. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
90. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
91. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
92. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
93. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
94. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
95. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
96. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
97. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
98. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
99. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
100. AK039999 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Citas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas
101. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
102. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
911 950 1074 1024 1077 1134 1211 1333 1597 1583 1553

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 05.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv