Katalogs

ceturtdiena, 2021. gada 29. jūlijs

Rīgas Juglas vidusskola

Vadītājs Helēna Vilkosta
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67533669, 67533664
Fakss 67533669
E-pasts rjvs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://rjv.lv/
Juridiskā adrese KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta SKRUDALIENAS IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 18.00; Ceturtdiena: 14.00 - 16.00
 
Pakļautība Pašvaldība

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011011 V-34 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 21012111 V-5415 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 01011111 V-3677 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
4. 31014011 V-7949 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
5. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 21011111 Pamatizglītības programma
8. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
9. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
2. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
3. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
4. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
5. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
6. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
7. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
8. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
9. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
10. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
11. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
12. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
13. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
14. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
15. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
16. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
17. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
18. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
19. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
20. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
21. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
22. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
23. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
24. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
25. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
26. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
27. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
28. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
29. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
30. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
31. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
32. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
33. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
34. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
35. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
36. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
37. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
38. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
39. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
40. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
41. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
42. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
43. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
44. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
45. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
46. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
47. AK031200 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Instalācija, tēlniecība
48. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
49. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
50. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
51. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
52. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
53. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
54. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
55. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
56. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
57. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
58. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
59. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
60. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
61. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
62. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
63. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
64. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
65. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
66. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
67. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
68. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
69. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
70. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
71. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
72. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
73. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
74. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
75. AK039999 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Citas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas
76. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
77. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
78. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
79. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
80. AK039999 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Citas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas
81. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
82. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
83. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
84. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
85. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
86. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
87. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
88. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
89. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
90. AK031900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Rotu izgatavošana
91. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
92. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
93. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
94. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
95. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
96. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
97. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
98. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
99. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
100. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
993 987 911 950 1074 1024 1077 1134 1211 1333 1597 1583

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 28.07.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv