Katalogs

ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs

Puškina licejs

Vadītājs Gaļina Voiteka
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67393861, 67393813
Fakss 67393870
E-pasts pl@riga.lv
Tīmekļa vietne pushkinalicejs.lv
Juridiskā adrese SARKANDAUGAVAS IELA 22, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
Izglītības programmu īstenošanas vieta SARKANDAUGAVAS IELA 22, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

10.04.2019. Nr. LP-19- 1 -nts

Uzņemšanas kārtība Puškina liceja
vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīt
no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Rīgas domes
24.11.2015. nolikumu Nr.170-nos „Puškina liceja nolikums”


I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Puškina licejā (turpmāk?licejs) vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās.

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vienā no liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmām ir:
2.1. apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);
2.2. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina izglītojamā citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.II. Papildu prasības uzņemšanai liceja 10.klasē

3. Uzņemšana liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās notiek konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem.

4. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā, matemātika un ekonomika, kods 31013021, izglītojamais kārto kombinēto iestājpārbaudījumu matemātikā un bioloģijā.

5. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā, cilvēkzinības, kods 31012021, izglītojamais kārto kombinēto iestājpārbaudījumu krievu valodā un Latvijas vēsturē.

6. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā, valodas, kods 31012121, izglītojamais kārto kombinēto iestājpārbaudījumu krievu valodā un angļu valodā.

7. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem, to norises laiku un vērtēšanas kārtību izsludina ar direktora rīkojumu.

8. Izglītojamajiem, kuri attaisnojošo iemeslu dēļ nav ieradušies uz iestājpārbaudījumu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, direktors ar rīkojumu nosaka papildus norises laiku.

9. Katrs pretendents iestājpārbaudījumu var kārtot vienu reizi.

10. Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās tiek uzņemti tie pretendenti, kuri iestājpārbaudījumā ir saņēmuši vērtējumu ne zemāko par 50% no maksimāla punktu skaita.


III. Iestājpārbaudījumu komisiju izveide un darbība

11. Ar direktora rīkojumu katram iestājpārbaudījumam izveido komisiju ne mazāk kā 3 pedagogu sastāvā.

12. Komisijas uzdevumi ir šādi:
12.1. sagatavot iestājpārbaudījuma programmu un saturu;
12.2. izstrādāt vērtēšanas kritērijus un kārtību;
12.3. nodrošināt iestājpārbaudījuma norisi;
12.4. novērtēt iestājpārbaudījuma darbus;
12.5. ierakstīt iestājpārbaudījuma rezultātus protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi;
12.6. iesniegt aizpildītu un parakstītu protokolu liceja direktoram.IV. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība

13. Par iestājpārbaudījuma rezultātiem komisija izglītojamos informē piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises.

14. Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas divu darbdienu laikā izglītojamajam ir tiesības iesniegt liceja direktoram apelāciju ar lūgumu pārskatīt iestājpārbaudījumā saņemto vērtējumu. Direktors izveido komisiju, kas divu darbdienu laikā pieņem lēmumu, kuru direktors rakstiski paziņo iesnieguma sniedzējam.V. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo liceja 10.klasē

15. Pretendentiem, kuri ir uzņemti licejā, noteiktajos terminos ir jāiesniedz šādi dokumenti:
15.1. direktoram adresēts vecāka vai cita bērna likumiskā pārstāvja, vai pilngadīgā izglītojama uz liceja veidlapas uzrakstīts iesniegums;
15.2. iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošais dokuments izsniegts citā valsti, pievieno lēmuma par izglītības dokumenta atzīšanu kopiju, uzrādot oriģinālu;
15.3. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).


VI. Noslēguma jautājumi

16. Uzņemšanas kārtība stājas spēkā ar saskaņošanas brīdi.

17. Atzīt par spēku zaudējušo Puškina liceja 28.02.2017. iekšējos noteikumos Nr.LP-17-1-nts „Uzņemšanas kārtība Puškina liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās”.


Direktore G.Voiteka

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012021 8967 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
2. 31012021 8968 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 8927 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 V-6801 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
2. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
3. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
6. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
10. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
11. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
12. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
13. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
14. AC001400 Citas interešu izglītības programmas
Mājsaimniecības pulciņš
15. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
16. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
17. AK010106 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas meiteņu koris
18. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
19. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
20. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
21. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
22. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
23. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
24. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
25. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
26. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
774 786 746 716 691 664 687 723 699 674 659

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.05.2020 09:06

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit