Katalogs

trešdiena, 2020. gada 12. augusts

Rīgas 41. vidusskola

Vadītājs Egīls Romanovskis
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67459622, 67459522
Fakss 67459522
E-pasts r41vs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://www.41vsk.riga.lv/
Juridiskā adrese SLOKAS IELA 49 A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Izglītības programmu īstenošanas vieta SLOKAS IELA 49 A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2020./2021.māc.g.

Dokumentus pieņem no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pirmdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:
Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt;
1.)ierodoties iestādē klātienē:

Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):
*)uzrāda personu apliecinošus dokumentus
*)iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
*)vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.
*)līdz 01.08.2020. iesniedz medicīnisko karti 026/u,

2.)pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Par uzņemšanu 10. klasē:

Rīgas 41. vidusskola 2020./2021. m.g. piedāvā skolēniem:

*)izvēlēties vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē vēlas saistīt ar medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, inženierzinātnes, vides zinātnes un lauksaimniecības studijām. Šajā virzienā skolēns padziļināti apgūs bioloģiju, ķīmiju, angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, publisko uzstāšanos. Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.
*)izvēlēties arī vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē vēlas saistīt ar sociālo zinātņu, komunikācijas, ekonomikas, politoloģijas, juridisko zinātņu, starptautisko attiecību, reklāmas studijām. Šajā virzienā padziļināti skolēns apgūs angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, sociālās zinātnes - politiku un tiesības, ekonomiku, publisko uzstāšanos, tehnoloģijas un digitālo dizainu. Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.

PIETEIKŠANĀS UZ 10.KLASI notiek no 2020. gada 1.marta
Iesniegumu skolas direktoram var nogādāt personīgi, vai ieskenētā veidā atsūtīt uz skolas e-pastu r41vs@riga.lv
Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 17.jūnija darbdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00

Iesniedzamie dokumenti:
1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,
2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,
3)iesniegums skolas direktoram

11. un 12. klasē skola īsteno:

*)matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan padziļināti dabaszinātņu priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju veselības zinātņu un citu attiecīgu zinātņu studijās.

*)vispārizglītojošā virziena izglītības programmu. Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību, gan sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju humanitāro un sociālo zinātņu studijās.

Skola vidusskolā piedāvā padziļināti apgūt angļu valodu, matemātiku. Vizuālās mākslas stundās varēs apgūt vizuālo mediju komunikāciju. Mācību procesā būs iespēja apgūt projekta veidošanas un vadīšanas pamatus. Kā izvēli pēc mācību stundām skola piedāvā nodarbības lietišķā etiķetē, mediju pratībā, politikas komunikācijā.


1., 2., 4., 5. klašu skolēniem kā fakultatīvas nodarbības tiek piedāvāta datorika.
2020./2021. mācību gadā Rīgas 41. vidusskola skolēniem piedāvā sekojošas nodarbības interešu izglītībā:
Bezmaksas:
*)vidusskolas ansamblī;
*)5. - 8. klašu korī; vokālajā ansamblī.
*)lietišķās mākslas pulciņā;
*)vispārējā fiziskā sagatavotībā - ievirze dažādās sporta spēlēs;
*)tautiskās dejās;
*)teātra studijā;
Maksas:
*)Programmēšanas - robotikas pulciņš bērniem no 9 gadu vecuma (25eur mēnesī)
*)Keramikas
*)Moderno un mūsdienu dejas pulciņš


Kontakttālrunis: 67459522, 67459622
vairāk informācijas: http://www.41vsk.riga.lv/nac-macities/

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
2. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
5. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
6. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
7. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
8. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
9. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
10. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
11. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
12. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
13. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
14. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
15. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
16. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
19. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
20. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
21. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
22. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
23. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
24. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
25. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
26. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
27. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
28. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
29. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
30. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
31. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
32. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
33. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
34. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
35. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
36. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
37. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
38. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
39. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
40. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
41. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
42. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
43. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
44. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
45. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
46. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
47. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
48. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
49. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
50. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
51. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
52. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
53. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
54. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
439 435 461 491 522 531 576 656 670 735 783 0

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 12.08.2020 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit