Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maza Rasiņa"

Vadītājs Tatjana Stroka
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 29678317
E-pasts mazarasina@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese BĀRTAS IELA 9, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta BĀRTAS IELA 9, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maza Rasiņa" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maza Rasiņa" apstiprinātiem 2021. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 109223
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 109223
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 20328
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 20328
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 59884
2200 4 Pakalpojumu samaksa 59884
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 471
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 471
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 4185
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 4185
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 21280
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 21280
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 33948
2260 10 Īres un nomas maksa 33948
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 23956
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 23956
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 21091
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 21091
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 455
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 455
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 950
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 950
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1460
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1460
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 213391
19 Kopā iestādes līdzekļi 213391
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 14595
21 Kopējie izdevumi 213391
21 Kopējie izdevumi 227986
22 Valsts budžeta mērķdotācija 14595
22 Valsts budžeta mērķdotācija 14595
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 227986
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 242581
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 19
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 19
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 32
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 32
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 51
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 51
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 396.37
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 372.53
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 358.37
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 334.52

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-9853 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01015521 V-9854 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
3. 01011111 V-9877 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
4. 01015511 V-9878 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 3 gadi
5. 01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 3 gadi
6. 01015621 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 3 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
2. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
3. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
4. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
5. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
6. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
8. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
9. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv