Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta Rasa"

Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 20574472
E-pasts bernudarzszr@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese SPULGAS IELA 15, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058
Izglītības programmu īstenošanas vieta LAKSTĪGALU IELA 11a, BALOŽI, ĶEKAVAS NOVADS, LV-2128
Izglītības programmu īstenošanas vieta LAPU IELA 7, BERĢI, GARKALNES PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta LAPU IELA 7, BERĢI, GARKALNES PAGASTS, ROPAŽU NOVADS, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELĀ IELA 19 k-1, MĀRUPE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2167
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELĀ IELA 19 K-1, MĀRUPE, MĀRUPES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2167
Izglītības programmu īstenošanas vieta SPULGAS IELA 15, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058
Izglītības programmu īstenošanas vieta ZEMES IELA 2, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOVADS, LV-2123
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta Rasa" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Edinburgas Skola" apstiprinātiem 2021. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 0
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 337822
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 0
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 78131
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 514166
2200 4 Pakalpojumu samaksa 0
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 0
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 6248
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 209818
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 24009
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 0
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 78300
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 195791
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 91588
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 0
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 0
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 0
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 4916
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 61537
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 25135
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 1021710
19 Kopā iestādes līdzekļi 0
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 20000
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 0
21 Kopējie izdevumi 1041710
22 Valsts budžeta mērķdotācija 38804
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 1080510
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 191
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 191
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 471.43
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 0
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7712 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-7713 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv