Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskola "CreaKids"

Vadītājs Daina Kājiņa
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29102425 67561231
E-pasts info@creakids.lv
Tīmekļa vietne www.creakids.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KASTRĀNES IELA 5a, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta BIĶERU IELA 4, DREILIŅI, STOPIŅU PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-2130
Izglītības programmu īstenošanas vieta GAIĻEZERA IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĢERTRŪDES IELA 127, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĢERTRŪDES IELA 127A, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Izglītības programmu īstenošanas vieta KASTRĀNES IELA 5a, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta PRŪŠU IELA 46 K-1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057
Izglītības programmu īstenošanas vieta SKANSTES IELA 50B, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskola "CreaKids" izmaksu tāme atbilstoši SIA Domiņš apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 844250
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 202855
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 798.71
2200 4 Pakalpojumu samaksa 377369
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 4392.45
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 66509.8
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 62149.4
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 64421
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 179896
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 82643.1
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 4596.53
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 32557.4
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 45489.2
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 1507920
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 97059.2
21 Kopējie izdevumi 1604980
22 Valsts budžeta mērķdotācija 94596
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 1699570
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 131
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 235
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 366
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 386.97
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 353.43

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
2. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
3. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
4. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
5. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
6. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
7. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
8. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
9. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
10. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
11. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu
12. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
13. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu
14. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
15. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
16. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
17. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
19. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
20. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
21. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
22. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
23. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
24. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv