Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskola Patnis

Vadītājs Inguna Vārtiņa
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67615743, 67622161
Fakss 67615743
E-pasts patnis@patnis.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese GREGORA IELA 13a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta ALEKSANDRA ČAKA IELA 94 - 1c, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta MALDUGUŅU IELA 1, MĀRUPE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2167
Izglītības programmu īstenošanas vieta ŪBEĻU IELA 13, ĀDAŽI, ĀDAŽU PAG., ĀDAŽU NOVADS, LV-2164
Izglītības programmu īstenošanas vieta ŪBEĻU IELA 15, ĀDAŽI, ĀDAŽU PAG., ĀDAŽU NOVADS, LV-2164
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskola Patnis izmaksu tāme atbilstoši SIA "Patnis un partneri" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 648453
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 159956
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 232
2200 4 Pakalpojumu samaksa 400416
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2554.71
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 52938
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 102143
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 56674.8
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 6359.7
2260 10 Īres un nomas maksa 179746
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 66972.9
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 9035.63
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 26981.8
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 30955.4
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 1276030
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 11685.2
21 Kopējie izdevumi 1287720
22 Valsts budžeta mērķdotācija 43808
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 1331520
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 241
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 50
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 291
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 381.31
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 308.29

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8774 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv