Katalogs

ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs

Rīgas 45. vidusskola

Vadītājs Baiba Neimane
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67551719
Fakss 67551719
E-pasts r45vs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://r45vs.lv/
Juridiskā adrese ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 8.00 - 10.00; Ceturtdiena: 8.00 - 10.00
Pakļautība Pašvaldība

10. klasē
Pamats izglītojamo uzņemšanai ir apliecība par vispārējās pamatizglītības iegūšanu ar sekmju izrakstu, kurā ir vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos.

Profesionāli orientētajā (mūzikas) programmā noteiktas obligāts eksāmens 17.jūnijā plkst.12.00 ! plkst.11.30 tikšanās ar direktora vietnieku mūzikas jomā un specialitātes pedagogiem. Nepieciešamības gadījumā vienojas par citu datumu (vienojas pie dokumentu iesniegšanas).


Dokumentu pieņemšana notiek no 2018. gada 14.jūnija līdz 21.jūnijam no plkst. 9.00-12.00; rezultāti- 21.06. plkst. 12.00. /interesēties pa tālr.67551719/

Jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (origināls/kopija), iesniegums par izvēlēto programmu, aizpildīta priekšmetu izvēles lapa,
uzņemtajiem skolēniem, jābūt- izraksts no ambulatorās medicīnas kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām; medicīnas karte (026/u veidlapa,ja tāda ir).

Atvērto durvju diena- 2018.gadā notiek 6.jūnijā no plkst. 11:30!
Jūs tiekat aicināti šajā dienā uz vidusskolas specialitātes eksāmenu

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 V-5480 Pamatizglītības programma
2. 31011011 V-2021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31012011 V-2022 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4. 31014011 V-2782 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
5. 21014111 V-9089 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
2. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
3. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
4. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
5. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
6. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
7. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
8. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
9. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
10. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
11. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
12. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
13. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
14. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
15. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
16. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
17. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
18. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
19. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
20. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
21. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
22. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
23. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
24. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
25. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
26. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
27. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
28. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
29. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
30. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
31. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
32. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
33. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
34. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
35. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
36. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
37. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
38. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
39. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
40. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
41. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
42. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
43. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
44. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
45. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
46. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
47. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
48. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
49. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
50. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
51. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
52. AC001700 Citas interešu izglītības programmas
Eiropas Savienības jautājumu apguve
53. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
54. AK010403 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Koklētāju ansamblis
55. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
56. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
57. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
58. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
59. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
60. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
61. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
62. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
63. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
64. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
65. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
66. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
67. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
68. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
69. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
70. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
71. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
72. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
73. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
74. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
75. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
76. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
77. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
78. AK010403 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Koklētāju ansamblis
79. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
80. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
81. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
82. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
83. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
84. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
85. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
86. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
87. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
88. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
89. AK029999 Kultūrizglītība, Deja
Citas deju programmas
90. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
91. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
92. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
625 763 683 668 656 671 686 698 727 713 745

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.06.2020 13:38

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit