Katalogs

ceturtdiena, 2020. gada 24. septembris

Rīgas 45. vidusskola

Vadītājs Baiba Neimane
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67551719
Fakss 67551719
E-pasts r45vs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://r45vs.lv/
Juridiskā adrese ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 8.00 - 10.00; Ceturtdiena: 8.00 - 10.00
Pakļautība Pašvaldība

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 V-5480 Pamatizglītības programma
2. 31011011 V-2021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31012011 V-2022 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4. 31014011 V-2782 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
5. 21014111 V-9089 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
8. 21017111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
2. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
3. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
4. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
5. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
6. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
7. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
8. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
9. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
10. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
11. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
12. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
13. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
14. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
15. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
16. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
17. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
18. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
19. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
20. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
21. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
22. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
23. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
24. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
25. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
26. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
27. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
28. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
29. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
30. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
31. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
32. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
33. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
34. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
35. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
36. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
37. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
38. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
39. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
40. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
41. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
42. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
43. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
44. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
45. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
46. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
47. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
48. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
49. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
50. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
51. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
52. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
53. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
54. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
55. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
56. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
57. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
58. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
59. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
60. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
61. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
62. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
63. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
64. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
65. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
66. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
67. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
68. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
69. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
70. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
71. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
72. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
73. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
74. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
75. AC001700 Citas izglītojošas programmas
Eiropas Savienības jautājumu apguve
76. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
77. AK010403 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Koklētāju ansamblis
78. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
79. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
80. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
81. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
82. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
83. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
84. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
85. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
86. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
87. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
88. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
89. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
90. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
91. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
92. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
93. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
94. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
95. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
96. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
97. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
98. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
99. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
100. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
101. AK010403 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Koklētāju ansamblis
102. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
103. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
104. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
105. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
106. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
107. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
108. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
109. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
110. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
111. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
112. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
113. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
114. AK029999 Kultūrizglītība, Deja
Citas deju programmas
115. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
116. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
117. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
118. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
119. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
120. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
121. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
122. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
123. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
124. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
125. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
126. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
127. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
128. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
129. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
130. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
131. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
132. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
625 763 683 668 656 671 686 698 727 713 745 850

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 24.09.2020 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit