Katalogs

svētdiena, 2021. gada 5. decembris

RTU inženierzinātņu vidusskola

Vadītājs Inguna Granta
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29803738
Fakss 67089302
E-pasts skola@rtu.lv
Tīmekļa vietne http://www.izv.lv
Juridiskā adrese KRONVALDA BULVĀRIS 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRONVALDA BULVĀRIS 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona
Bez iestājpārbaudījuma uzņem:
1) atklātās inženierzinātņu olimpiādes 2. kārtas godalgoto vietu ieguvējus;
2) izglītojamos, kuri valsts matemātikas, fizikas vai ķīmijas olimpiādē ieguvuši 1., 2. vai 3. vietu.

Pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas, izvērtējot rezultātus, prioritāri uzņem:
- izglītojamos, kuri novada vai Rīgas pilsētas matemātikas, fizikas vai ķīmijas olimpiādē ieguvuši godalgotas vietas.

IZV netiek uzņemti izglītojamie, kuriem kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbiem, beidzot
9.klasi, vērtējums ir zemāks par 6 ballēm. 

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013011 V-7612 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
2. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
2. AV001400 Vides interešu izglītība
Bioloģijas pulciņš
3. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
4. AK050400 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Video
5. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
6. AV000700 Vides interešu izglītība
Astronomijas pulciņš
7. AV001300 Vides interešu izglītība
Ķīmijas pulciņš
8. AV001200 Vides interešu izglītība
Fizikas pulciņš
9. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
 
Pēdējo reizi atjaunota: 05.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv